Pilottagung, Juni 1998

Festlegung des Rahmenthemas: Emergence of Modernity

Ort: IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien